Εξωτερικές Τουαλέτες

Οι εξωτερικές τουαλέτες χημικές και μη είναι μια εξαιρετική επιλογή για δημόσιες τουαλέτες σε εργοτάξια, εργοστάσια, κάμπινγκ, χώρους στάθμευσης και άλλους χώρους καθημερινής χρήσης.

Οι εξωτερικές τουαλέτες είναι μια εξαιρετική επιλογή για δημόσιες τουαλέτες σε εργοτάξια, εργοστάσια, κάμπινγκ, χώρους στάθμευσης και άλλους χώρους καθημερινής χρήσης.

Πέρα από την γρήγορη εγκατάσταση και εύκολη μετακίνηση τους, στα σημαντικά πλεονεκτήματα προστίθεται και η μεγάλη διάρκεια τους, διαρκούν για χρόνια χωρίς να χρειάζονται συντήρηση.

Τις παραλαμβάνεται έτοιμες συναρμολογημένες και μπορούν να εγκατασταθούν γρήγορα, όπως επίσης και να αποσυναρμολογηθούν σε σύντομο χρόνο ώστε να μεταφερθούν σε διαφορετική τοποθεσία.

Διαθέτουμε επίσης εξωτερικές τουαλέτες, οι οποίες τηρούν όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρία.